Komite - Schøtministeriet

08-06-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Michael Schøt Jensen, Mads Fredberg-Holm, Simon Astrup Jørgensen.

Indsamlingsperiode

Fra den 8. juli 2020 til den 8. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen via online indsamlingsplatform (www.10er.app).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel. (reg. nr. 8401. kontonr. 1032335)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for lønudgifter til producer, klipper, lydfolk, fotografer og forfattere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 8. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02496