Komité - Red Darins liv

21-05-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Hanar Amang, Hasti Amang og Liwa Abdullah Mustafa Yari

Indsamlingsperiode

Fra den 21. februar 2021 til den 21. maj 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 60581993) og kontooverførsel (Reg. 2360 Konto 3494972912)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Darins kræftbehandling i Tyskland

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 21. november 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03341