Komité - Podcasten "Borgen Unplugged"

21-05-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Thomas Qvortrup, Henrik Qvortrup & Mikkel Malmberg Hellqvist.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 31. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform (www.10er.dk).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til omkostninger forbundet med produktion af podcasten ”Borgen Unplugged”.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02531