Komité – Podcasten Bagerstop

30-06-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Martin Weibel, Niels Weibel & Bente Viola Weibel.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform (www.10er.app).

De indsamlede midler modtages kontooverførsel. (Reg. nr.:3642 kontonr.6345637141)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udvikling af Podcasten Bagerstop.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02556