Komité - MY FOUNDATION

31-03-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Camilla Natascha Nivaro Holm, Remee Sigvardt Jack-man og Christina Rind Helsbro.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.myfoundation.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for MY FOUNDATIONs drift samt arbejde for børn og socialt udsatte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02300