Komite - Julefamilier 2021

21-12-2021

Kontaktoplysninger

Indsamlingen forestås af komitéen: ”Julefamilier 2021”. Komitéen består af Tina Hundebøl, Ulla Danielsson og Pernille Maria Danielsson.

Indsamlingsperiode

Fra den 24. oktober 2021 til den 21. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 28737755) og kontooverførsel (Reg. 9219 konto 2190293338).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at give udsatte familier mulighed for gaver og mad juleaften.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 21. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03988.