Komité: Journalistisk arbejde på (video) bloggen NewSpeek

23-05-2021

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Lone Austin Nørgaard

Kontaktmail: lonenoergaard@mail.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 24. maj 2020 til den 23. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (https://newspeek.info) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med journalistisk arbejde (webhosting, IT-sikkerhed, abonnement på software, diverse abonnementer (tidsskrift, avis), pressekort, baggrundslitteratur, transportudgifter mv.)

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. november 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02188