Komité - Indsamling til Lotte

23-12-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Mie Plotnikof, Iben Sandal Stjerne og Lisa Ann Richey.

Indsamlingsperiode

Fra den 24. december 2020 til den 23. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.61719495) og kontooverførsel (Reg4420 Konto 4300774032) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for livsforlængende cancerbehandling ved Heilpraktiker Kirsten Hinz til cancerpatient Lotte Holck.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til Kræftens Bekæmpelse.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Kræftens Bekæmpelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.20-700-03083