Komité: Indsamling til køb af eget lokale til AL-NUR CULTURAL CLUB

14-03-2021

Kontaktoplysninger

Komité: Indsamling til køb af eget lokale til AL-NUR CULTURAL CLUB

mailadr. mahammad170256@gmail.com

Indsamlingsperiode

Fra den 15. marts 2020 til den 14. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser, sociale medier (Facebook) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til køb af grund/bygning til brug af medlemmerne af AL-NUR CULTURAL CLUB.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne overføres til næste års indsamling.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til ny ps4, billiard, bordtennis og bordfodbold. I tilfælde af at formålet ikke kan opfyldes skal midlerne bruges til forbedring af den eksisterende lokation af AL-NUR CULTURAL CLUB

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02257