Komité - Indsamling til fordel for Athur Hylding Houmøller og familie

27-09-2021

Kontaktoplysninger

Komité - Indsamling til fordel for Athur Hylding Houmøller og familie, 

Komitéen består af Jørgen Hyldig Houmøller, Helene Hyldig Houmøller og Per Støvring Houmøller.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform, aviser og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9318 konto 0016619701)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Arthur Hyldig Houmøller, der er ramt af en uhelbredelig hjernetumor. Herunder til forsødelse af tilværelsen for Arthur og hans familie. I tilfælde af at Arthur går bort inden de indsamlede midler er anvendt, skal de resterende gå til begravelsesomkostninger samt bl.a. oplevelser til Arthurs familie.

I tilfælde af, at der indsamles for meget skal midlerne doneres til Børnecancerfonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 27. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02769