Komité - Hjælp til politisk forfulgte fra Latinamerika

31-03-2021

Kontaktoplysninger

Komité - Hjælp til politisk forfulgte fra Latinamerika, Komitéen består af Charlotte Valløe, Marta Imelda Manuela Medina Sandino og Lesbia Maria Caceres Murillo.

Mailadr. cvalloe@gmail.com

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og SMS

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for afviste asyl ansøgere fra Nicaragua. Herunder til advokatbistand til genrejse af afvisningssag, midler til at etablere sig et andet sted, hvis de deporteres samt bistand til de tidligere fængslede, så de kan få læge- og psykologhjælp efter tortur.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02290