Komité - Hjælp til Ida og familien

19-07-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Lizette Østeril Sørensen, Steffen Trøstrup Nielsen og Susanne Nielsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. juli 2020 til den 19. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 2161VB).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for oplevelser til Ida og hendes familie, gaver til Ida, hjælp til familiens økonomi samt til begravelsesudgifter.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, eller formålet ikke kan opfyldes, skal de overskydende midler doneres til Børnecancerfonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02597