Komité - Hjælp Libanon

10-08-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Aya El-Masri El-Najjar, Saida Mariam Khassouk og Said El-Masri El-Najjar.

Indsamlingsperiode

Fra den 11. august 2020 til den 10. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme), sociale medier (Facebook, Instagram) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 42362838, 41427887)  og kontooverførsel (Reg. 5386 Konto 0000561093)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for de sårede og ramte af eksplosionen i Beirut.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02678