Komité - Hjælp Eddie

14-12-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Kristina Østergaard Christensen, Anne Louise Kirkegaard og Sidsel Ejerskov Sørensen.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. december 2020 til den 14. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 3408 Konto 3408518725)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til advokatbistand i forbindelse med familieretssag.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03394