Komité: Hilal Yildiz

02-02-2021

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Hilal Yildiz

Kontaktmail: hilal_2635@hotmail.com

Indsamlingsperiode

Fra den 3. februar 2020 til den 2. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børnene i landsbyen Konya i Tyrkiet, ved at bygge et bibliotek så de derved får hjælpen til uddannelse.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes skal midlerne anvendes til skolebøger, computere og andre skoleredskaber til børnene.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02172