Komite - Han Duo I/S

30-06-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Elias Eliot Ruge, Jacob Ege Hinchely og Mikkel Malm-berg Hellqvist

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af podcast. Herunder til udstyr, leje af studie og generel eksistens.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02625