Komité - Drag Musik Bingo

30-11-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Ida Krogh Simensen, Jasmin Giannakis og Caroline Frederiksen.

Indsamlingsperiode

Fra den 8. november 2021 til den 30. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.4662 konto 4657459828)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den frivillig organisation Sabaah.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04136