Komité - Busua Beach Sea Turtle Rescue

02-10-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Anders Kofoed, Mette Herold Pedersen og Hans Jørgen Pedersen.

Indsamlingsperiode

Fra den 2. februar 2020 til den 2. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 20126406)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for oprettelse af en beskyttet havskildpadde-redestrand i Ghana - Busua Beach, samt oprettelse af Ranger-korps på Busua Beach til beskyttelse af de æglæggende skildpadder.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne doneres til det godgørende formål betegnethavskildpaddeprojektet Archelon i Grækenland.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03722