Komite - Bassoon for Stephen Olusemire

01-11-2021

Kontaktoplysninger

Komite - Bassoon for Stephen Olusemire, Komitéen består af Sheila Lynn Popkin, Yana Vaskova Deshkova og Evdokia Ershova Yussak.

Indsamlingsperiode

Fra den 2. november 2020 til den 1. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlings-platform (Gofundme), sociale medier og SMS.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5391 konto 351056)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for en fagot instrument til Stephen Olusemire fra Nigeria.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller der er overskydende midler, skal midlerne anvendes til et fagotrør.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02870