Komité - Asele_Nefes_DK

03-12-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Gül Güngör, Selman Öztürk og Özlem Güngör.

Indsamlingsperiode

Fra den 4. december 2020 til den 3. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Snapchat, Instagram), postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger ((Nr. 60718302, nr. 31341315, nr. 31668616, nr. 50658871, nr. 91111234, nr. 50651135, nr. 91952494, nr. 50397374 og nr. 81913153, nr. 22757169, nr. 53561907, nr. 50335373, nr. 50186161 og nr. 22608302)  og kontooverførsel (Reg.4065 Konto 4067328191)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for behandling af Asel Dinc som lider af sygdommen SMA type 1. Spinal muskelatrofi.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet doneres til enten Havin Ömür Aydar eller Sehmuz Eren Akatekin, bosat i Tyrkiet som lider af SMA type1
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Asels efterfølgende behandlinger og diverse udgifter til fordel for Asel. Herunder en gåstol og special klapvogn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 3. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03110