Københavns Universitet

24-05-2021

Kontaktoplysninger

Nørregade 10, 1165 København K, CVR 29979812

Indsamlingsperiode

Fra den 25. maj 2020 til den 24. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.snm.ku.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.907665) og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Botanisk have. Herunder pleje af havens botaniske samlinger og lønomkostninger.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til forbedring af Botanisk Have.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02558