KØBENHAVNS BIBELTRÆNINGS CENTER

31-10-2021

Kontaktoplysninger

Hedemarksvej 15,  2620 Albertslund – CVR 13375097

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul (www.kbc.dk) og sociale medier (Facebook, YouTube).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 777461) og kontooverførsel (Reg.1551 Konto 9720669)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Københavns Bibeltrænings Center.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02912