Klimabevægelsen i Danmark

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Grundtvigs Sidevej 2, 1865 Frederiksberg C - CVR 34364672

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.klimabevaegelsen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.154545) og kontooverførsel (Reg.8401 Konto 5438827)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for annoncering om klimaet i forbindelse med kommunevalget 2021, herunder annonceplads i aviser/dagblade samt dække administrationsomkostninger til blandt andet ansøgningsgebyr, relaterede bankgebyrer og transaktionsgebyrer ved indsamlingen.
I tilfælde af, at der er restmidler, der ikke kan betale for en ny annoncering, skal restmidlerne bruges til arbejde med og aktiviteter i forbindelse med at få klimaet på dagsordenen til kommunevalget 2021.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03949