KKL - DET JØDISKE NATIONALFOND

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Krystalgade 12, 2.,1172 København K - CVR 78415118

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5301 Konto 0277421)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for finansiering af udbedring af basale faciliteter, såsom vandforsyning, et sted at vaske op, en bålplads og andre småfornødenheder for at tiltrække et større publikum til Goren Park.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til skovplantnings- eller naturbevarelses-aktiviteter andre steder i Israel.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03466