Kashmir Fund DK

31-05-2021

Kontaktoplysninger

Stokrosevej 7, 2300 København S

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 30. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kashmirfund.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 69393) og kontooverførsel (Reg. 8113 Konto 1665393)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål jævnfør Kashmir Fund DK vedtægter, som er at støtte nødhjælps- og velgørenhedsarbejde i Pakistan.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02422