Karla Kattehjem (Redning og behandling af katte)

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Stenstrupvej 25, 4573 Højby - CVR 37074950

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.karlakattehjem.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.16172) og kontooverførsel (Reg.9889 237005)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Arbejdet med redning og behandling af efterladte, mishandlede og herreløse katte, samt drift af kattehjemmet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03163