Karla Kattehjem (Køb af hus)

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Stenstrupvej 25, 4573 Højby - CVR  37074950 

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.karlakattehjem.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.30525) og kontooverførsel (Reg.9889 Konto 231651)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for købe et hus, til at udvide kattehjemmet med endnu en afdeling, eller udbygge eksisterende kattehjem, evt. med skur/mandskabsvogne.
I tilfælde af at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til at redde og neutraliserer og sygdomsbehandle flere katte.
I tilfælde af at der er overskud efter formålet er opfyldt anvendes midlerne til renovering af kattehjemmene, både nyt og eksisterende kattehjem. Yderligere midler hensættes til løbende vedligeholdelse, eller flyttes til foreningens generelle indsamling, og bruges på at redde endnu flere udsatte katte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03164