Jasmin Aid

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Fuglebakkevej 104, 8210 Aarhus V - CVR 39748762

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.76847)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for donationer til forældreløse syriske flygtninge og til projekter for trængende syriske flygtninge familier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03153