INTERNATIONAL BØRNESOLIDARITET

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 41D, 1620 København V - CVR 17665235

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 380003)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børnegrupper i Nicaragua, så de gennem leg får selvværd og sociale kompetencer til at løse konflikter og forebygge vold.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03377