Indsamling til VTI

31-05-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Kasper Nielsen-Man, Jakob Ipsen og Steffen Dehn Frandsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 31. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved via hjemmeside/donationsmodul (www.10er.dk).(Reg.nr.:0400 kontonr.:4025584371)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for finansiering serveromkostninger, hosting, forplejning, transport og produktion af podcasten Velkommen til Internettet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02570