ImpactChurch

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Lillevangsvej 15C, 4000 Roskilde - CVR 86327015

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.impactchurch.dk) og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.15520) og kontooverførsel (Reg.8117 Konto 0002901573)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af kirken

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03109