IFEL specialsport

31-01-2021

Kontaktoplysninger

Rødovre Parkvej 401, 2610 Rødovre, CVR 35561242

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2020 til den 31. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ifel.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og udvikling af organisationen IFEL specialsport, inklusiv løn og administration.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til et lignende formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02126