I W G I A

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Prinsessegade 29, 3. 1422 København K - CVR 81294410

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.28392) og kontooverførsel (Reg.7031 Konto 1094414)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at fremme folks rettigheder jævnfør organisationens vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03138