I kælderen på Amager ApS

29-06-2021

Kontaktoplysninger

Eliasgade 10, 2300 KBH S. CVR 40613145.

www.christianfuhlendorff.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 30. juni 2020 til den 29. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul og online indsamlings-platform (www.10er.dk).

Indsamlingskonto: reg. 6737 kontonr.: 12251629.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for produktion af podcasten Hva Så?!

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 29. december 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02581