Husum Sogns Menighedspleje

04-04-2021

Kontaktoplysninger

Korsager Allé 14, 2700 Brønshøj - CVR: 39894165

Indsamlingsperiode

Fra den 5. april 2020 til den 4. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.husumkirke.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Husum Sogns beboere. Herunder maduddeling, julehjælp og akuthjælp.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 4. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02316