Human Action Aid Foundation ( fond )

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Brønshøjholms Allé 3, 2700 Brønshøj - CVR 37612995

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.humanact.org).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.8117 Konto 1062519)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Uganda, herunder bygning af skole og børnehjem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04283