HubLearn IVS

19-08-2021

Kontaktoplysninger

Edvard Thomsens Vej 39, 5. th., 2300 København S

CVR: 39964104

Indsamlingsperiode

Fra den 20. august 2020 til den 19. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hublearn.com, www.shopbylocals.com), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 53853276) og kontooverførsel (Reg. 3409 Konto 3411457001)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte og iværksætte undervisning- og uddannelsesprojekter indenfor startup og handel for lokale med begrænset adgang til ressourcer rundt i verdenen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02712