Hjernerystelsesforeningen

31-07-2021

Kontaktoplysninger

Vermlandsgade 51, 2300 København S, cvr. nr. 34775184

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hjernerystelsesforeningen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og udvikling af telefonrådgivning, mødegrupper og digitale mødeplatforme.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02515