Hjælpesporet

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Overgade 11, 7400 Herning - CVR 34753474

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hjaelpesporet.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 843541) og kontooverførsel (Reg. 7045 Konto 13211767)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af foreningens lokaler samt hjælp til sårbare og udsatte. Herunder hjælp ved Jul, fødselsdage, konfirmationer, barnedåb ect. Samt aktiviteter og udflugter for udsatte og sårbare.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03240