Hjælpesporet

31-08-2021

Kontaktoplysninger

Overgade 11, 7400 Herning  

CVR: 34753474

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved event, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.843541)  og konto-overførsel (Reg. 7045 konto 1321767)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til sårbare. Herunder hjælp til Jul, fødselsdage, konfirmationer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02738