Hjælp syge børn

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Violvej 22, 7100 Vejle - CVR 37825093

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt sociale medier (Facebook, Instagram) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.100970) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 11947247)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for behandling af alvorligt syge børn bosiddende i Ukraine eller i enkelte tilfælde andre lande, hvor behandling ikke er mulig, samt til indkøb af medicin og bløde forbindinger til børn med epidermolysis bullosa. Behandlingen vil finde sted i Danmark, i øvrige EU-lande samt i enkelte tilfælde andre lande.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03157