HIV-Danmark

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Forchhammersvej 18, 1920 Frederiksberg C - CVR 15921870

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.hiv-danmark.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5331 konto 0000245672).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes i overensstemmelse med HIV-Danmarks formål jf. pkt. 2 i foreningens vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03706.