Himalayan Project

19-04-2021

Kontaktoplysninger

Himalayan Project, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive

Mailadr. klomborg@post11.tele.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 20. april 2020 til den 19. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.nepalhelp.org), online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for lokalområdet i Solu i det nordøstlige Nepal, ved at skabe vækst, arbejdspladser og højne uddannelsesniveauet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02470