HESTENS VÆRNS FOND TIL FORDEL FOR FORENINGEN HE-STENS VÆRN

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Gl Hovedgade 8, 2. 17. 2970 Hørsholm - CVR 11650244

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hestens-vaern.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.428818) og kontooverførsel (Reg. 3306 Konto 3155002220)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for afhjælpe vanrøgte og mishandlede heste og ponyer i Danmark samt oplysning om korrekt pleje og brug af heste.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03141