Heritage International

17-05-2021

Kontaktoplysninger

Oberst Kochs Alle 33, 2770 Kastrup

Indsamlingsperiode

Fra den 18. maj 2020 til den 17. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://heritageint.org/), sociale medier (Facebook) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 47304) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Heritage International velgørenheds-arbejde i Danmark og U-lande.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger 

J.nr. 20-700-02409