HELSINGØR HANDEL F.M.B.A.

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Stjernegade 13, 3000 Helsingør – CVR 32095925

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.helsingorhandel.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.26249939).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for aktiviteter der kan gøre Helsingør bymidte mere interessant og tilføre flere gæster til byen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02820