Help our friend to a worthy life

30-04-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Ditlev Reimer Frickmann, Fatimah Mohammad og Lilo Adonia Weers.

Indsamlingsperiode

Fra den 7. april 2021 til den 30. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 5078HN).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at advokat bistand i forbindelse med juridisk proces til at sikre værdig tilværelse forkvinde og hendes børn i Danmark.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at hjælpe kvinden. Herunder omkostninger til bolig, dokumenter ved offentlige styrelsen, behandling af sag ved udlændingestyrelsen mm.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03465