HELP int.

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Døesvej 1, 7500 Holstebro - CVR 35716386

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.noerrelandskirken.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.12555) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13188653)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitær hjælp i Nigeria. Herunder til sundhedsklinik, brøndboringer o. lign.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03453