Hasene Danmark - FORÆLDRELØSE BØRN

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Bibliotekvej 68, 2650 Hvidovre - CVR 34508941

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook) og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger(Nr.11135) og kontooverførsel (Reg.2255 Konto 6277249225)

Indsamlingens formål

Midlerne anvendes til fordel for forældreløse børn i Etiopien, Bosnien, Pakistan, Sri Lanka, Uganda, Togo, Ghana, Cambodia, Kirgisien, Bulgarien, Gamia og Algeriet i form af hjælp til mad, sundhed og skolegang.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03125