Hasene Danmark - ALMISSE

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Bibliotekvej 68, 2650 Hvidovre - CVR 34508941

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook) og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.11173) og kontooverførsel (Reg.2255 Konto 0725100663)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for almisse i ramadan måneden. Herunder til fattige, som ikke kan forsørge sig selv, etablering af skoler og støtte til elever i udsatte områder i følgende lande: Tyrkiet, Bosnien, Bulgarien, Montenegro, Cypern, Nordcypern, Kosovo, Makedonien og Rohingya.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03121